OMICRON Test Universe

OMICRON Test Universe

Miễn phí
Cái Test Universe gồm tiện PC được điều khiển bằng tay thử
Người dùng đánh giá
3.5  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.9
Phiên bản mới nhất:
3.1.4656 (Xem tất cả)
TẢI VỀ Miễn phí  
Cái OMICRON Test Universe chức năng gồm:

- tiện PC được điều khiển bằng tay thử
- thử nghiệm với phần mềm-đun tối ưu hoá để chạy cụ kiểm tra phản đối hàm
- giống loài thử nghiệm cho phép tạo kiểm tra đặc biệt yêu cầu
- Kết hợp thử nghiệm mô-đun trong bài kiểm tra kế hoạch hoàn toàn tự động thử nghiệm (OMICRON kiểm Soát Center - OCC)
- có dùng được xác định trước kiểm tra mẫu được cung cấp bởi OMICRON (Protection Testing Library - PTL)
Thông tin được cập nhật vào: